C3 Rivers

ANBI
info.

Juridisch gezien is C3 Rivers Church een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Namen waaronder wij bekend staan bij de Belastingdienst: “C3 Rivers Church”, “C3 Church Arnhem” en “Christian City Church Arnhem”. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

C3 Rivers Church
IBAN: NL42 INGB 0004688632
RSIN: 821692562

Post- en bezoekadres
Honigkamp 25
6826 PM Arnhem
Netherlands

E-mail: info@c3rivers.nl

Telefoonnummer: 026-3795219

Geven en belastingaftrekbaarheid:
De meeste giften aan C3 Rivers Church zijn belastingaftrekbaar. Voor de actuele voorwaarden, zie de website van de belastingdienst.

C3 Netwerk
En bestuur

Het kerkgenootschap is onderdeel van C3 Church Global, een groeiende familie van meer dan 550 kerken wereldwijd. C3 Rivers Church opereert net als alle andere kerken binnen de C3 beweging op een autonome manier. Dat wil zeggen dat er een lokaal bestuur is, en dat de visie van de kerk wordt aangegeven en uitgevoerd door het lokale leiderschapsteam onder leiding van onze lokale voorgangers.

Het bestuur van het kerkgenootschap draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle financiële en materiële zaken van de kerk. Dit bestuur bestaat momenteel uit: Geert Anne Borkent (voorzitter), Peter Twilt (secretaris), Jeroen Peters (penningmeester), Monica Jongkees en Michael Abbo. Wanneer dit gewenst is, laten ze zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de kerk.

Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt een adviesraad mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat onder meer uit pastor Thierry en Marianne Moehr (pastors C3 Lausanne), Steve Warren van C3 Imagine (overziener van C3 Church Europe) en pastor John Finkelde (Grow A Healthy Church, Perth).

DOELSTELLING, BELEIDSPLAN EN JAARVERSLAGEN

Overzicht activiteiten:
– het houden van gebedsbijeenkomsten
– het houden van zondagse samenkomsten
– de bediening van de waterdoop aan gelovigen
– het geven van geloofsonderricht en trainingen
– het houden van Life Groups voor leden en niet-leden van de Gemeente
– het naar vermogen verlenen van pastorale en diaconale zorg
– dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en verbanden die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen
– het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen
– het geven van persoonlijke coaching
– het organiseren van evenementen
– andere daartoe dienende activiteiten

Van de Kamer van Koophandel
(nummer 34370751):
Doelstelling/activiteiten SBI-code:
94911 – Religieuze organisatie

C3 Rivers Church ziet het als haar opdracht mensen te bereiken met het Evangelie, mensen toe te rusten en mensen de mogelijkheid te bieden om zelf in actie te komen. De grondslag, van waaruit C3 Rivers Church dit tracht te doen, staat verwoord in het kerkelijk-juridisch statuut.