C3 Rivers

Privacy
verklaring.

Waarom deze privacyverklaring?

Voor C3 Rivers Church is privacy en een veilige omgeving van het allergrootste belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens  en  de  privacy  van  betrokkenen  beschermen.   Daarnaast   geeft  deze verklaring ook inzicht over de doelen van de verwerking van persoonsgegevens binnen C3 Rivers Church , en waar je met je vragen terecht kunt.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om haar dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren verzamelt C3 Rivers Church bepaalde persoonsgegevens:

 • Persoonlijke en contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
 • Archieven van financiële giften en donaties; en/of Credit card en bankgegevens
 • Belangrijke data van stappen die betrokkenen zetten binnen de kerk zoals: eerste bezoek, waterdoop, bekering, huwelijk, geboorte, overlijden, verlaten kerk, cursussen en vrijwilligersactiviteiten
 • Foto- en beeldmateriaal van activiteiten en diensten

 

Hoe verzamelen wij gegevens?
C3 Rivers Church verwerkt steeds waar mogelijk alleen informatie die rechtstreeks van de persoon afkomstig is. Dit gebeurt via de volgende kanalen:

 • Officiële kerkformulieren
 • Direct persoonlijk contact, telefoon, e-mail en brieven
 • Contactformulieren website
 • Registratieformulieren voor conferenties, evenementen en cursussen
 • Online giften en donaties
 • Vrijwillige inschrijvingen voor het ontvangen van nieuwsbrieven en informatie rond activiteiten van C3 Rivers Church
 • Foto en video-opnamen van het media team van de kerk

Waarvoor gebruiken wij gegevens?
1. De contactgegevens van betrokkenen worden gebruikt voor de communicatie van nieuws en informatie over activiteiten van C3 Rivers Church, en om leden binnen C3 Rivers Church met elkaar te kunnen laten communiceren.

2. Andere persoonsgegevens worden gebruikt om de diensten die C3 Rivers Church aanbiedt aan haar leden en bezoekers zo optimaal mogelijk aan te bieden.

 • Voorbeelden hiervan zijn: leeftijdspecifieke evenementen zoals voor jeugd of jongvolwassenen
 • Connectgroep mogelijkheden en informatie
 • Specifieke training en cursussen binnen C3 Rivers Church

 

3. We gebruiken foto’s van personen die bij een activiteit van C3 Rivers Church aanwezig zijn op onze website en andere online kanalen om een goed beeld te geven van de gemeente.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op in verschillende databases en op onze eigen server. We hanteren hiervoor altijd strenge beveiligingsmaatregelen. We maken alleen gebruik van externe partijen die op een passende wijze jouw privacy beschermen en hebben met deze partijen specifieke verwerkingsovereenkomsten afgesloten die zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen. De Amerikaanse partijen waar we mee werken hebben zich geregistreerd onder het EU-US Privacy Shield, dat voldoende bescherming biedt, of werken conform de AVG regelgeving. De fysieke formulieren en uittreksels die persoonsgegevens bevatten worden achter slot en grendel bewaard.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
Alleen teamleden van C3 Rivers Church met geautoriseerde toegang kunnen de gegevens inzien waarvoor zij toegang hebben gekregen. We geven je gegevens nooit door aan derden.

Welke extra maatregelen nemen wij ter bescherming van persoonsgegevens?

– Alle teamleden met geautoriseerde toegang hebben persoonlijke inloggegevens tot de databases en hebben een privacy overeenkomst ondertekent.
– Alle processen met betrekking tot waarborging van privacy worden jaarlijks getest en geëvalueerd.
– We maken alleen gebruik van diensten van partijen die voldoen aan strenge beveiligingsmaatregelen.
– We plaatsen geen foto’s van duidelijk herkenbare personen zonder hun toestemming.

Wat zijn jouw rechten?
Uiteraard kan je ten alle tijden inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen hiervan. Als je je gegevens wilt wijzigen, verwijderen, het gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen, kun je dat per post of e-mail aan ons laten weten.

Hoe zit het met foto’s?
De kerk verwerkt foto’s van bezoekers van een activiteit om een goed beeld te geven van de kerk. C3 Rivers Church plaatst geen foto’s van duidelijk herkenbare personen op de website en/of sociale kanalen, voordat toestemming verkregen is van de betrokkene.

Waar kun je terecht met je vragen?
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met het kantoor van C3 Rivers Church.

Mailen: administratie@c3arnhem.nl
Schrijven: C3 Rivers Church, Postbus 4038, 6803EA Arnhem tav Hans Vening