C3 Rivers

online
geven.

via je bank

Maak zelf een gift over of stel een maandelijkse afschrijving in voor je tienden.

Bank gegevens:
C3 Rivers Church
NL42 INGB 0004688632

ANBI

C3 Rivers Church is door de belastingdienst aangemerkt als overige Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Bijdragen aan onze kerk zijn belastingaftrekbaar.

Doneer direct.

Vul hieronder een bedrag in om direct te kunnen doneren.

Bedrag

vision
builders.

Vision Builders is het “visiefonds” van C3 Rivers waarmee we mensen bereiken en mensen bouwen, nu en in de toekomst. Dit doen we door te investeren in plekken waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast ondersteunen we verschillende maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland