C3 Rivers

FAQ
vision builders.

1. ik ben nieuw in de kerk, is vision builders ook voor mij?

Dat bepaal je helemaal zelf. Sommige mensen springen er meteen in, en anderen wachten wat meer af. We moedigen iedereen aan zijn of haar eigen afweging te maken vanuit je eigen geloof en wijsheid. Voel je absoluut niet verplicht om mee te doen maar voel je vrij. Kijk naar de Heilige Geest en doe wat jij juist vindt om te doen.

2. wat is het verschil tussen vision builders en algemene giften (tienden)?

Algemene giften (ook wel tienden genoemd) bouwen het Huis van vandaag, het dagelijkse reilen en zeilen van de kerk. Deze giften gaan dus naar alles wat nu nodig is in de kerk.

Vision Builders giften zijn offers die gebracht worden bovenop tienden, waarmee we mensen buiten de muren van onze kerk bereiken, ons eigen gebouw (af)betalen en sparen voor onze toekomst.

3. hoe zit het belastingaftrekbaarheid van giften aan c3 rivers?

Giften aan C3 Rivers zijn in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting tot een maximum van 10% van je belastbaar inkomen. De actuele voorwaarden vind je op de website van de belastingdienst.

Wanneer je meer geeft dan deze drempel (bijvoorbeeld aan Vision Builders) dan is het nog steeds mogelijk om te profiteren van belastingaftrek en maximaal belastingvoordeel te ontvangen.

Dit regel je door middel van een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst periodieke gift’. Voor meer informatie, neem contact op met ons administratieteam.

4. ik wil meedoen aan vision builders, op welke manier werkt het precies?

Geweldig als je wilt geven aan Vision Builders.

Je kunt op 4 momenten per jaar een financiële toezegging doen, die je belooft te voldoen vóór 31 oktober. Deze momenten zijn tijdens een zondagdienst in januari, maart/april, juni en november.

In november is ook het jaarlijkse Vision Builders feest en wordt er een aantal zondagen speciale aandacht gegeven aan Vision Builders.

Daarnaast kun je op elk moment van het jaar meedoen op een van de volgende manieren:
– door direct een eenmalige gift over te maken naar de Vision Builders rekening;
– door direct een toezegging in te stellen via de C3 Rivers app;
– door een toezeggingskaart op papier op te vragen; stuur hiervoor een mail naar administratie@c3rivers.nl.

5. hoe werkt een toezegging? en wat als ik mijn toegezegde bedrag niet kan voldoen?

Er zijn 2 manieren waarop je een financiële toezegging kunt doen en voldoen:

1) Via een maandelijkse machtiging – dit is een van de meest gebruikte en effectieve manieren. Je machtigt de kerk dan om maandelijks een bedrag voor Vision Builders van je rekening af te schrijven. Stel, je zegt in april een bedrag toe om te geven vóór 31 oktober (het einde van het Vision Builders jaar), dan kun je dit bedrag dus in 6 maandelijkse termijnen voldoen, door het instellen van de machtiging. Elke maand wordt dan hetzelfde bedrag van je rekening afgeschreven, waardoor je zeker weet dat je jouw toezegging kan voldoen.

De optie tot machtiging kun je invullen op de papieren toezeggingskaart, of instellen via de C3 Rivers app.

2) Door zelf overschrijvingen te doen. 

Je kunt ook een financiële toezegging doen, zonder een maandelijkse machtiging af te geven. Je belooft dan zelf het totaalbedrag te voldoen door bankoverschrijvingen te doen wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld bij het ontvangen van een financiële meevaller, vakantiegeld, belasting-teruggaaf, 13e maand en dergelijke. 

Je kunt natuurlijk ook zelf jouw eigen bank machtigen voor een periodieke overschrijving naar C3 Rivers.

Wanneer je besluit een financiële toezegging te doen, dan is deze geheel vrijblijvend en doe je deze allereerst aan God. Als er redenen zijn waarom je deze niet kunt voldoen, neem dan s.v.p. contact op met onze administratie. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat je de tijd waarop je je toezegging vervult, verlengt. Daarmee kunnen we dan rekening houden. Of je kunt vragen om advies. Als kerkgenootschap verplichten wij echter niemand om een toezegging te voldoen wanneer je besluit om hier definitief vanaf te zien.

6. hoe kan ik er vanuit gaan dat vision builders giften met wijsheid en integriteit worden gebruikt?

Wij borgen dit op de volgende manieren: C3 Rivers is voor de wet een kerkgenoot-schap en is door de belastingdienst aan- gemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogen- de Instelling), onder de naam ‘C3 Rivers Church’. Dit betekent dat wij gehouden zijn aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor kerkgenootschappen en ANBI’s. Elk jaar wordt een financieel jaarverslag van het kerkgenootschap opgemaakt door De Jong & Laan accountants te Elst. Elk jaar wordt ook een maatschappelijk jaarverslag geschreven door het bestuur van C3 Rivers. Deze jaarverslagen zijn inzichtelijk op onze website www.c3rivers.nl.

Ons administratieteam is getraind in het zorgvuldig administreren van alle financiële zaken en wordt geleid door een officiële boekhouder.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de aan- en verkoop van gebouwen en monitort alle giften die via Vision Builders gedaan worden aan mensen of organisaties buiten C3 Rivers. Ze leggen daarvan verantwoording af in eerder genoemde jaarverslagen. Ze winnen ook advies in bij wijze mensen binnen onze kerk en externe adviseurs buiten onze kerk.

Vision Builders gelden die niet gebruikt worden voor de afbetaling van ons eigen gebouw of voor het investeren in maatschappelijke projecten, worden verspreid beheerd door spaarrekeningen te hebben bij meerdere banken, investeringen in (tijdelijk) onroerend goed en/of andere risicoarme beleggingen.

7. hoe zit het met vertrouwelijkheid?

Alle informatie over toegezegde bedragen en gedane giften of machtigingen wordt met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Alleen het administratieteam en (indien noodzakelijk) het bestuur hebben inzicht in de gedane toezeggingen en giften.

Zij hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend en delen deze informatie niet met anderen. Wat betreft het opslaan en verwerken van (financiële) gegevens, volgen zij de richtlijnen vanuit de AVG wet- geving, volgens ons daartoe opgestelde privacybeleid.

8. met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Stuur een mail naar Hans Vening, administratie@c3rivers.nl of bel met ons kantoor op 026-3795219.

9. wat zijn de bankgegevens van C3 Rivers Vision Builders?

Bankrekening Vision Builders:

C3 Rivers Church
IBAN: NL22 INGB 0630 8726 86

Let op: dit is een speciaal bankrekeningnummer, alleen bedoeld voor Vision Builders giften.